Vodni viri

Kako varujemo vodne vire pri ravnanju z odpadki?

Odpadkov nikoli ne mečite v okolje in jih ne zlivajte na tla, kar še posebej velja za strupene in nevarne snovi. Nikakor pa odpadki ne sodijo v kanalizacijo! Z odplakovanjem trdnih odpadkov, ostankov hrane, zdravil, olj, embalaže itd. lahko v kanalizacijskem sistemu povzročimo zamašitve in nepravilno delovanje črpališč, neposredno ogrožamo zdravje delavcev, ki delajo z nepravilno odloženimi odpadki, kvarno pa lahko vplivamo tudi na procese na komunalnih čistilnih napravah in zmanjšujemo učinkovitost naprav. V Ljubljani je Snaga poskrbela za premične zbiralnice, kjer po urniku vse leto zbirajo nevarne odpadke, kuhinjsko olje, baterije itd. Ločevanje je ključnega pomena, saj z njim omogočimo strokovnim službam recikliranje in varno shranjevanje odpadkov. Kadar v mestu ali v okolici Ljubljane opazite nepravilno ravnanje z okoljem, nas lahko o tem obvestite na voka@vo-ka.si – s pripisom: Prijava nepravilnosti v okolju.