Neskladnost pitne vode
Posnetek Zemlje iz vesolja.

Kaj je trajnostno ravnanje z vodnimi viri?

Poznaš razliko med rabo in izrabo vodnih virov? Prva označuje smotrno porabo, druga pa neprimerno uporabo vodnih virov. Države sveta zadnja desetletja spoznavajo, da med pojmoma obstaja velika razlika. Na konferencah o okolju se srečujejo predstavniki in voditelji držav, ki se zavezujejo in odločajo o prihodnosti naravnih virov, med katerimi je tudi voda. Kadar torej govorimo o trajnostnem ravnanju z vodnimi viri, navadno mislimo dolgoročno načrtovanje, ki bo zaščitilo ekosisteme in omogočilo vodno oskrbo generacijam, ki nas bodo nasledile. Trajnostno gospodarjenje z vodnimi viri opredeljuje rabo in varovanje ter naravovarstvene in ureditvene ukrepe v celotnem porečju. Kakšna je torej smotrna raba vode? Ekološka merila za sprejemljivo rabo določajo, da mora podzemna voda ostati pitna, zemljišče rodovitno in ribe užitne. Varovati je treba biotsko raznovrstnost, odpraviti dolgoročno čezmerno rabo, zmanjšati vnos hranil in drugih snovi v vodo ter ohranjati in izboljšati samočistilno sposobnost vodnih virov.