JP Vodovod-Kanalizacija

Oskrbovalna območja

Pregled občasnih preskušanj pitne vode v prostoru si lahko pogledate tukaj. Oskrbovalna območja, s katerih doteka pitna voda na tvoj naslov pa so našteta tudi spodaj:

Kleče: Bežigrad, Ježica, Kleče, Šiška, Koseze, Vodmat, Center, Poljane, del Rožne doline, del Prul

Brest: del Vrhovcev, Kozarje, Bičevje, Komanija, Podsmreka, Hauptmance, Rakova Jelša, Sibirija, del Viča, Murgle, naselja ob Tržaški cesti od Dolgega mostu do Brezovice, Črna vas

Jarški prod: Sneberje, Zadobrova, Obrije, Tomačevo, Nove jarše, Črnuče, Dobrova pri Črničah, Nadgorica, Podgorica, Šentjakob, Brinje, Beričevo, Videm, Dol pri Ljubljani, Kleče pri Dolu, Zaboršt pri Dolu, Zajelše, del Podgore, Dolsko, Petelinje, del Kamnice, Vinje, Hrib, Osredke, Senožeti, Laze pri Dolskem

Šentvid: Rašica, Gameljne, Šmartno, Tacen, Brod, Vižmarje, Šentvid, Gunclje, Stanežiče, Medno, Dvor, Pržan, Dolnice, Glince, Podutik, Dravlje, Kamna Gorica, Trata

Hrastje, Jarški prod: del Most, Fužine, Bizovik, Dobrunje, Zadvor, Sostro, Sadinja vas, Zavoglje, Vevče, Spodnji in Zgornji Kašelj, Zalog, Polje, Novo Polje, Podgrad

Kleče, Brest: del Viča, del Vrhovcev, del Rožne doline, Trnovo, Brdo, Bokalci, Grič

Kleče, Hrastje, Jarški prod: del Most, Štepanjsko naselje, Štepanja vas, Kodeljevo, Spodnja Hrušica, Zgornja Hrušica, del Prul

Kleče, Hrastje, Brest: Rakovnik, Galjevica, Ilovica, Rudnik, Lavrica, Škofljica, Babna Gorica, Lanišče, Lisičje, Daljna vas, Srednja vas, Zadnja vas, Gumnišče, Glinek, Gornje Blato, Zalog pri Škofljici, Klanec