JP Vodovod-Kanalizacija

Preskrba s pitno vodo

JP VODOVOD-KANALIZACIJA v Mestni občini Ljubljana upravlja osrednji vodovodni sistem, ki sega tudi onstran meja mestne občine na območje občin Brezovica, Dobrova - Polhov Gradec, Dol pri Ljubljani in Škofljica, upravlja pa tudi lokalne vodovodne sisteme Trebeljevo, Lipoglav, Šmarna gora in Ravno Brdo. V občini Brezovica upravlja lokalni vodovodni sistem Rakitna, v občini Škofljica pa lokalne vodovodne sisteme Pijava Gorica, Želimlje in Orle.