JP Vodovod-Kanalizacija

Ustreznost pitne vode

Pitna voda je skladna z določbami Pravilnika o pitni vodi (Ur.l. RS 19/04, 35/04, 26/06, 92/06, 25/09). Poročila o laboratorijskih preskusih za večletno obdobje si lahko ogledaš na spletni strani JP VODOVOD-KANALIZACIJA.