Vodovarstvena območja
Poplavljena mestna vpadnica v Ljubljani.

Zakaj je jug Ljubljane večkrat poplavljen?

Ljubljansko barje je eno izmed največjih poplavnih območij v Sloveniji. Na območju, ki obsega jugozahodni del Ljubljanske kotline, se zbirajo velike količine vode iz manj prepustnega zahodnega območja in obsežnega kraškega zaledja Ljubljanice. Od nekdaj so imeli prebivalci na obrobju Barja težave s poplavami, zato so naselja in ceste gradili na višjih območjih nasipov in osamelcev. Niti izsuševalna dela niso pomagala pri krotenju poplav, zato je osrednji del Barja ohranjen in ponekod neokrnjen. Za Ljubljansko barje so značilne hudourniške in kraške poplave. Prve so silovite in hitro odtečejo, vzrok zanje pa so močne kratkotrajne padavine v poletnih neurjih in jesenskih deževjih. Kraške poplave so na Barju pogostejše, letno nastopijo vsaj dva– do trikrat. Nastanejo zaradi dviga piezometričnega nivoja podzemne vode ali zaradi dotekajoče vode, ki preseže zmogljivost odvajanja podzemne in površinske vode. Takšne poplave nastopijo počasi, trajajo pa lahko tudi do več tednov. Ker so redne, načeloma ne povzročajo škode, človek pa jim svoje dejavnosti prilagaja.