Ekosistem
Megla, ki se dviga nad močvirjem. V ozadju je gozd.

Kaj je močvirje?

Si vedel, da so močvirja naravne čistilne naprave? Poleg tega so zelo pomembna zaradi bogate biotske raznovrstnosti. Kljub temu pa človek dolgo ni poznal njihove ekološke vloge, zato je nanje gledal kot na kmetijsko neizkoriščeno zemljo in jih je osuševal z nasipi in osuševalnimi jarki. Danes je v Evropi uničena že več kot polovica močvirij. Močvirje je v bistvu samo ena od oblik močvar, ki so zadnji stadij v razvoju jezera. Jezero se zaradi nanosa sedimentov in proda, ki jih prinaša reka, zamočviri. Tako je nastalo tudi Ljubljansko barje, Bohinjsko jezero pa naj bi po izračunu, da pritoki v jezero na leto nanesejo 2 milimetra sedimentov, obstajalo še približno 22 tisočletij. Močvirja najdemo na kopnem ob vodnih tokovih, jezerih in ribnikih ter na obali, kjer obsegajo mangrove in lagune. Pogosto na njih nastaja šota, ki so jo ljudje rezali zaradi kurjave, kar je ponovno povzročilo uničenje tega ekološko pomembnega ekosistema.