Ekosistem
Moški zre v daljavo. Pred njim je velika vodna površina, pred njim je jezero.

Kako nastane jezero?

Poznamo štiri stopnje razvoja jezera. Nastanek in oblikovanje sta odvisna od geološkega preoblikovanja površja, ki je posledica pogrezanja (ugreznitve) tal ali zajezitve vodnega vira. Nato nastopi zrelo obdobje jezera, ko se razvije rastlinstvo, kotanja pa se manjša zaradi anorganskih in organskih sedimentov. Sledi krčenje in zaraščanje jezera, ki postopno postaja močvirje. Na takšen način je nastalo na primer Ljubljansko barje, kot ga poznamo danes. V zadnji fazi jezero popolnoma izgine. Glede na geološki proces, ki je oblikoval jezersko kotanjo, ločimo štiri vrste jezer. Tektonska jezera nastajajo v tektonskih jarkih in kotanjah. Ledenik, ki pred seboj rine material, pušča za seboj kotanje in morene, v katerih se prav tako oblikujejo jezera. V kraterjih ugaslih vulkanov najdemo vulkanska jezera. Na krasu se v obdobju padavin in taljenja snega kraške kotanje zapolnijo z vodo (ojezeritev), v sušnem obdobju pa se zaradi površinskega in podzemnega odtekanja vode osušijo. Takšna jezera imenujemo presihajoča.