Človek in voda

Raba in onesnaževanje podzemne vode

Podzemna voda je drugo ime za podtalnico. Podzemna voda se zadržuje v porah in razpokah geoloških plasti pod zemeljskim površjem. Strokovnjake, ki raziskujejo podzemne vode, imenujemo hidrogeologi. Podzemna voda je najpomembnejši vir pitne vode, uporabljajo pa jo tudi za namakanje kmetijskih površin. Razpoložljivost podzemne vode je omejena z obnovljivostjo, ki je odvisna od količine padavin, izhlapevanja in infiltracije tekočih voda. Po svetu podzemno vodo ogroža prekomerno črpanje, ki povzroča krčenje mokrišč, presušitve izvirov in zmanjšane vire tekočih voda. Druga pomembna težava je onesnaževanje podzemne vode. Učinki zanosa snovi so pogosto dolgotrajni, ker je premikanje podzemne vode počasno in se naravni procesi čiščenja odvijajo več desetletij. Infiltracija s površin na območju podzemne vode predstavlja veliko težavo, zaradi izpiranja nitratov, pesticidov in drugih antropogenih onesnaževal. Zaradi vedno višje splošne stopnje onesnaževanja, se slabša kakovost pitne vode, vedno več pa bodo države v prihodnosti morale vlagati v gradnjo čistilnih naprav za odpadne vode in druge ukrepe za zmanjšanje onesnaževanja podzemnih voda.